Tải sách – Download sách Văn Chương Phương Nam Một Vài Bổ Khuyết của tác giả Võ Văn Nhơn - Nguyễn Thị Phương Thủy thuộc thể loại Sách văn học miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.


Văn học Nam  Bộ cuối thế kỷ XIX đầu  thế kỷ XX vốn là một mảng văn học phong phú, độc đáo, nhưng do nhiều lý do đã không được quan tâm  nghiên cứu thích đáng, do đó đến bây giờ vẫn còn nhiều khoảng trắng.

Cuốn sách này là tập hợp những bài báo được viết trong hơn mười năm nay, phần lớn đã được công bố trên các tạp chí Nghiên cứu Văn học, Phát triển Khoa học và Công nghệ, Khoa học Xã hội, Nhà văn… 

Cuốn sách được chia làm hai phần. Phần đầu gồm những bài viết chung, phần hai là chân dung của một  số nhà văn Nam Bộ ở cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Ngoài ra, cuốn sách cũng có một số bài viết về các giai đoạn sau của văn chương phương Nam, như về văn học đô thị Nam Bộ giai đoạn 1945 - 1954, một  số vấn đề đang được  quan tâm  như  văn học thị trường ở TP. Hồ Chí Minh, đặc điểm của người viết trẻ ở TP. Hồ Chí Minh.

Văn Chương Phương Nam Một Vài Bổ Khuyết

Review từ độc giả Zalo Ngọc Giám

Nhiều thông tin hay mà các học phần của đại học không đủ thời lượng để cung cấp. Sách cũng mỏng nên đọc rất mau hết ^^

Review từ độc giả Nguyễn Văn Hùng

Đặt mua vì cái tựa đề... Tuy nhiên thất vọng vì sách về văn học sử một giai đoạn dài của cả nửa miền đất nước mà lại không có lấy 1 tranh ảnh nào trong đó cả !

Review từ độc giả Nguyễn thị minh nguyệt

gaio hàng rất nhanh và thân thiện

Từ khóa tìm kiếm