Tải sách – Download sách Khí Phách Người Chiến Sĩ Cách Mạng Vĩ Đại Trong Lời Văn, Ý Thơ Hồ Chí Minh của tác giả Nhiều Tác Giả thuộc thể loại Sách Văn Hoá - Du Lịch miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Bên cạnh những áng thơ mang một tâm hồn nhân đạo và nhân văn cao cả, một tinh thần thép ít ai có được. Ngòi bút văn xuôi của Hồ Chí Minh là một trong những ngòi bút đanh thép, phê phán mạnh mẽ thủ đoạn của bọn thực dân, đế quốc cướp nước và bè lũ tay sai bán nước. Không những thế, ngòi bút của Người còn là những viên đá vững chắc đặt nền móng cho việc xây dựng đạo đức cách mạng, tạo nên một lớp người ưu tú, cùng Người đưa dân tộc Việt Nam đi từ những đêm trường u tối mất nước đến một chân trời cách mạng tươi sáng, rạng rỡ. Tất cả là nhờ “chất thép” trong ngòi bút, và sức mạnh tinh thần phi thường của Người muốn truyền lại cho cách mạng, cho dân tộc và các thế hệ mai sau. Từ thực tế, có thể khẳng định, năng lượng tinh thần ngời sáng, tấm gương đạo đức cách mạng cao cả của bậc minh triết Hồ Chí Minh vẫn “tu dưỡng” hết thảy chúng ta...

Chương IV: Khí phách người chiến sĩ cách mạng qua những áng văn

Khí phách của người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh được thể hiện trong từng câu, từng chữ của tập thơ Nhật ký trong tù - tập thơ được hoàn thành trong nhà tù Tưởng Giới Thạch khi Người đang trên con đường tìm độc lập cho dân tộc, cho đất nước. Nhưng tập thơ không lộ một chút chán chường, tuyệt vọng mà còn nổi bật lên một tâm hồn tự do, một tấm lòng nhân đạo cao cả, và hơn cả là một tinh thần thép không bao giờ chịu lùi bước trước bất kỳ khó khăn, trở ngại nào.

Chương III: Nhật ký trong tù - một tâm hồn tự do, một tấm lòng nhân đạo cao cả, một tinh thần thép của người tù cộng sản Hồ Chí Minh

Trong sâu thẳm người chiến sĩ cách mạng anh hùng, bất khuất nào cũng là một tâm hồn đầy tình cảm nhân đạo và nhân văn. Hồ Chí Minh mang một tâm hồn của đẹp của một con người đã hi sinh của cuộc đời mình cho hạnh phúc của dân tộc, tâm hồn của Người mang tình cảm vĩ đại dành cho dân, cho nước. Những tình cảm vĩ đại ấy lại được thể hiện một cách nhẹ nhàng trong từng vần thơ của Người, vần thơ của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chương II: Thơ Hồ Chí Minh - tình cảm vĩ đại của người chiến sĩ

Cả cuộc đời mình, từ thuở còn niên thiếu cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cho cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc của Việt Nam cũng như tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Vì mục tiêu ấy, Người đã đi “khắp bốn phương để tìm chân lý, tìm đường cứu nước, cứu dân… Người là người chiến sĩ vĩ đại bậc nhất trong những người chiến sĩ vĩ đại. Qua các tác phẩm của Người, chân dung của người chiến sĩ cộng sản vĩ đại ấy đã được thể hiện một cách rõ nét bởi tâm hồn đầy chất thơ, giàu tình cảm nhưng hiên ngang, anh dũng và đầy khí phách.

Chương I: Tâm hồn người chiến sĩ cộng sản - Hồ Chí Minh qua các tác phẩm của Người

Qua thơ văn của Người, cái cao cả, cái hay, cái đẹp từng bước hiển hiện qua từng con chữ, từng câu văn, câu thơ. Một trong những điểm nổi bật trong các tác phẩm của Hồ Chí Minh là khí phách của người chiến sĩ cách mạng vĩ đại. Nội dung cuốn sách là những bài phê bình, tiểu luận được viết một cách công phu và nhiều cảm xúc về phẩm chất quí giá của người chiến sĩ cách mạng vĩ đại - Hồ Chí Minh. Sách gồm 4 chương:

Khí Phách Người Chiến Sĩ Cách Mạng Vĩ Đại Trong Lời Văn, Ý Thơ Hồ Chí Minh

Từ khóa tìm kiếm