Tải sách – Download sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 (Không Đáp Án) (Ấn Bản 2017) của tác giả Mai Lan Hương - Nguyễn Thanh Loan thuộc thể loại Sách Học Ngoại Ngữ miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Bài tập Tiếng Anh 6 còn là quyển sách trợ giúp thiết thực cho giáo viên. Sách cung cấp nhiều loại bài tập phong phú để giáo viên có thể khai thác, sử dụng thích hợp cho các học sinh lớp 6 có trình độ khác nhau.

Sách gồm các bài tập về từ vựng và ngữ pháp nhằm giúp học sinh luyện tập sâu hơn với nội dung trọng tâm của bài học. Các bài tập được xếp tương ứng với các UNIT trong sách giáo khoa. Từ vựng và ngữ pháp bám sát chương trình học với tần suất lặp lại và nâng cao dần một cách hợp lý để học sinh cảm thấy hứng thú khi thực hành. Sau phần bài tập theo từng đơn vị bài học, có các đề gợi ý dùng để kiểm tra học kỳ. Sau các đề gợi ý, có một số đề kiểm tra 1 tiết và để kiểm tra học kỳ.

Sách bài tập được biên soạn dưới dạng vở bài tập, dựa theo quyển Tiếng Anh 6 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh Lớp 6 (Không Đáp Án) (Ấn Bản 2017)

Từ khóa tìm kiếm