Tải sách – Download sách Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hình Học 10 của tác giả Trần Bá Hà thuộc thể loại Sách Tham Khảo Lớp 10 miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

  • Tóm tắt lí thuyết
  • Các dạng câu hỏi trắc nghiệm: Phân dạng, phương pháp giải, các bài tập minh họa với lời giải chi tiết, các câu hỏi trắc nghiệm và phần hướng dẫn giải theo tinh thần trắc nghiệm
  • Cuối mỗi chương có phần câu hỏi trắc nghiệm ôn tập được sắp xếp ngẫu nhiên gồm các loại câu hỏi cơ bản và nâng cao và đề thi kiểm tra chương để phân loại học sinh
  • Với 600 câu hỏi trắc nghiệm có lời giải chi tiết và 200 câu hỏi ôn tập, kiểm tra có đáp án, 400 bài tập minh họa phương pháp chi tiết.

  • Chương I: Vectơ
  • Chương II: Tích vô hướng của 2 vectơ và ứng dụng
  • Chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trong mỗi chương gồm nhiều đơn vị kiến thức. Mỗi mục trình bày các phần:

Cuốn sách Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hình Học 10 biên soạn theo SGK lớp 10 hiện hành, gồm 3 chương:

Từ khóa tìm kiếm