Tải sách – Download sách Sau Khi Chết Sẽ Đi Về Đâu của tác giả Nhiều Tác Giả thuộc thể loại Sách Tôn Giáo - Tâm Linh miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Mạc Học dựa vào những băng đãi và sách vở của các tổ sư đại đức trong nhà Phật đã khuyên bảo, nêu ra đây những vấn đề lớn quan trọng giúp lâm chung vãng sanh, nhằm thực hiện giải quyết mối quan tâm khi lâm chung. Tất cả các phương pháp trong văn tự này là dựa vào kinh nghiệm thực tiễn và thể ngộ từ chân tâm, thiết nguyện của Mạc Học.

A Di Đà Phật! Quyển sách nhỏ này là biên tập những phương pháp dùng để cầu nguyện dành cho tất cả những ai có tâm muốn vì người trong gia đình hoặc bạn bè của mình, để họ lúc sắp mạng chung có thể được an tâm, được đại tự tại và đại giải thoát.

Mạng sống vô thường, sanh tử sát na. Sau khi chết sẽ đi về đâu?

Sau Khi Chết Sẽ Đi Về Đâu

Review từ độc giả Nguyễn Văn Quang

hay lăm shop hihi qiqiajab

Review từ độc giả NGUYỄN HOÀNG MINH

Sản phẩm tốt, rất hài lòng !

Review từ độc giả Nguyễn Đức Đô

Hàng Giao Nhanh . Đúng Sản phẩm đặt

Review từ độc giả Hoang Dung

Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay

Từ khóa tìm kiếm