Tải sách – Download sách Tìm Hiểu Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Dành Cho Hiệu Trưởng Và Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Ngành Giáo Dục - Đào Tạo của tác giả Qúy Long - Kim Thư thuộc thể loại Sách Chính Trị - Pháp Lý miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần I: Quy định soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Phần II: Mẫu văn bản dùng cho học sinh, sinh viên

Phần III: Mẫu văn bản dùng cho giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục

Phần IV: Một số mẫu văn bản hành chính

Phần V: Mẫu hợp đồng dùng trong trường học

Phần VI: Mẫu diễn văn, phát biểu, thư từ dùng trong trường học.

Cuốn sách đã hệ thống hóa, tập hợp những quy định mới nhất về soạn thảo, ban hành văn bản và những mẫu văn bản, mẫu hợp đồng, mẫu diễn văn, bài phát biểu đã được sử dụng trong thực tế hoạt động của ngành giáo dục đào tạo. Đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo có giá trị, cần thiết cho các cơ quan quản lý trường học, hiệu trưởng, lãnh đạo trường học, các giáo viên, giảng viên và các bạn đọc khác quan tâm đến lĩnh vực văn bản trong giáo dục đào tạo.

Các nhà quản lý giáo dục, hiệu trưởng các trường học và cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục đào tạo trong quá trình ra quyết định, tổ chức, điều hành và kiểm soát công việc, không thể thiếu được công cụ hữu hiệu là hệ thống văn bản. Trong thực tế, nhận thức đúng, hiểu thấu và viết chuẩn một loại văn bản nào đó cần nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa việc chuẩn bị các bài diễn văn, phát biểu trong các ngày lễ, hội họp, hoặc phát động phong trào thi đua trong trường học…cũng rất được lãnh đạo, cán bộ quản lý quan tâm.

Cuốn sách Tìm Hiểu Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Dành Cho Hiệu Trưởng Và Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Ngành Giáo Dục - Đào Tạo nhằm nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Tìm Hiểu Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Dành Cho Hiệu Trưởng Và Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Ngành Giáo Dục - Đào Tạo

Từ khóa tìm kiếm