Tải sách – Download sách Giáo Trình Khai Thác Mỏ Bằng Sức Nước của tác giả TS. Lê Tuấn Lộc thuộc thể loại Sách Khoa Học - Kỹ Thuật miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Cuốn sách được biên soạn theo thực tế đổi mới công tác giảng dạy cho phù hợp với thực tiễn và hiện đại hoá, công nghiệp hoá trên thế giới và Việt Nam.

Giáo Trình Khai Thác Mỏ Bằng Sức Nước dành cho sinh viên ngành Khai thác mỏ lộ thiên, đồng thời làm tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên các ngành có liên quan, cán bộ kỹ thuật ngành mỏ và bạn đọc quan tâm.

Từ khóa tìm kiếm